Velkommen til
Varja Entreprenør AS
Fullt fokus på byggeprosjekter i Øst-Finnmark

Lokal kompetanse og verdier

Det er viktig for oss at vi benytter lokale krefter med lokal forankring for å bygge selskapet. På denne måten beholder vi kompetansen og verdiene lokalt, som igjen danner grunnlaget for et solid og robust selskap.

Varja Entreprenør AS (Varja) er et entreprenørselskap i Kirkenes med Øst-Finnmark som sitt største markedsområde. Selskapet ønsker å tilby tjenester ovenfor private og offentlige aktører med hovedvekt på større totalentrepriser.

Med eiere fra selskaper som Kivijervi holding AS, Harald Nilsen holding AS, Fiskebeck holding AS og Komsa invest AS stiller selskapet med solide økonomiske og historiske eiere med tilknytning til entreprenørbransjen i Finnmark.