Nye Kirkenes Sykehus

Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark. Sykehuset gir tilbud innenfor følgende fag­­områder: Akuttmedisin, akuttkirurgi, ortopedi, ØNH, øye, indre­medisin inkl. [...]