Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark. Sykehuset gir tilbud innenfor følgende fag­­områder: Akuttmedisin, akuttkirurgi, ortopedi, ØNH, øye, indre­medisin inkl. revmatologi og hud, gynekologi/føde, rehabilitering og voksenhabilitering. Tilbudet innen fysikikalsk medisin og rehabilitering er fylkesdekkende.

Sykehuset er bygget med en kapasitet på 43 heldøgnsenger og 11 senger som er tilgjengelige mandag til fredag. Akuttfunksjonene og det tilbudet som finnes ved sykehuset i dag skal videreføres. Totalt er det bygget ca. 20 000 m2 på ny tomt like ved inn­kjøringen til Kirkenes sentrum.

Nye Kirkenes sykehus er dimensjonert for å ivareta nasjonale og regionale helsepolitiske føringer, barents­samarbeidet og beredskap, samt å styrke sam­han­dlingen mellom helseforetaket og kommunehelse­tjenesten.

12. oktober hadde vi offisiell åpning av det nye bygget med både statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie til stede. 27. november var resterende avdelinger og pasienter flyttet over og det nye sykehuset i drift.

https://finnmarkssykehuset.no/om-oss/nye-kirkenes-sykehus

Related Projects